מתי ניתן להגיש תובענה ייצוגית בתחום דיני העבודה?

במקרים בהם מעסיקים מפרים בצורה שיטתית את הזכויות של עובדיהם, נוצרת לעיתים רבות סיטואציה בה נמנעים עובדים רבים מלעמוד על זכויותיהם בשל העובדה שהנזק שנגרם לכל תובע פוטנציאלי הינו נמוך יחסית ואינו מצדיק ניהול של הליך משפטי ארוך ויקר. לשם כך, על מנת שהמזיק לא יצא נשכר, יצר המחוקק את המנגנון של תובענות ייצוגיות המאפשר לעובד היחיד, אשר עילת התביעה העומדת לו הינה בסכום נמוך יחסית, לתבוע בשם כלל העובדים במקום העבודה.

בשנים האחרונות אושרו תובענות ייצוגיות במגוון נושאים אשר הקנו לקבוצות עובדים רבות פיצויים בשווי כספי ניכר, אשר בדרך אחרת לא היו נפסקים להם.

משרדנו מתמחה בתביעות אלה המנוהלות הן כנגד גופים פרטיים והן כנגד גופים ציבוריים ובכך מאפשר אכיפה אפקטיבית של זכויות העובדים בהיקפים נרחבים.

שאלות נפוצות

מה הקושי בהוכחת
אפלייה במקום העבודה?

מה מייחד עובדים המועסקים בשירות הציבורי?

האם חוזה עבודה הוא קשיח ולא ניתן לסטות ממנו?

כיצד נקבע האם התקיימו יחסי עובד מעביד?

מה זו תובענה ייצוגית?