על איזה תחום נשאל?

ייצוג עובדים בשירות הציבורי

מה מייחד עובדים המועסקים בשירות הציבורי?

על עובדים המועסקים בשירות הציבורי חלות הוראות רבות ומגוונות מעבר לחקיקת המגן הבסיסית, דוגמת הסכמים קיבוציים, הוראות תקשי"ר, כללי משמעת שונים וכדומה.

מה שונה בניהול הליכים של עובדים בשירות הציבורי?

פעמים רבות עובדים בשירות הציבורי מנהלים הליכים בעודם מועסקים. בנוסף, מוקד התביעה הינו לרוב זכאות לדרגה/מעמד מסוים הכולל השלכות כלכליות מרחיקות לכת.

מהם הליכי משמעת בגופים ציבוריים?

ייחודם של הליכי המשמעת בגופים ציבוריים בכך שהם נערכים בפני ערכאות פנימיות אשר מונו ע"י מקום העבודה. בנוסף, ההליכים דומים להליכים פליליים- ההליך נפתח בעקבות תלונה המובילה להליך חקירה ולהגשת כתב אשמה/קובלנה/תובענה כנגד הנאשם (העובד) באמצעות המעסיק, שהינו המאשים, וכדומה.

האם רק עובדי מדינה עובדים בגופים ציבוריים?

לא רק. גם עובדי רשויות מקומיות, עובדים בגופים אקדמיים שונים, בתי חולים ממשלתיים, עובדי הוראה וכדומה יחשבו כעובדים בגופים ציבוריים.

מה לגבי אנשי כוחות הביטחון?

לגבי שוטרים, אנשי קבע, שב"כ וכדומה קיימים פעמים רבות הליכים שונים בשל הייחוד הקיים באופן העסקתם (איסור על התאגדות, שביתה וכדומה). רבים מהתיקים של אנשי כוחות הביטחון מוגשים כעתירות מנהליות לביהמ"ש מנהליים, ולא לביה"ד לעבודה אשר דנים במקרים של עובדים אחרים בשירות הציבורי.