עבודת נשים

בחקיקה הישראלית ניתן משקל רב לעבודת נשים בכלל ולעבודת נשים בתקופות שלפני, במהלך ולאחר ההריון בפרט.

בין היתר, כוללות הוראות החוק הגנות שונות לנשים ולעיתים אף לבני זוגם, במהלך טיפולי פוריות, היריון, חופשת הלידה ואף זמן מה לאחר תום חופשת הלידה- הוראות אותן כל מעסיק ועובד/ת חייבים להכיר.

 

שאלות נפוצות

מה הקושי בהוכחת
אפלייה במקום העבודה?

מה מייחד עובדים המועסקים בשירות הציבורי?

האם חוזה עבודה הוא קשיח ולא ניתן לסטות ממנו?

כיצד נקבע האם התקיימו יחסי עובד מעביד?

מה זו תובענה ייצוגית?