מתי תחשב התנהלות כלפי עובד כמפלה או מתנכלת?

במקרים בהם המעסיק שוקל שיקולים לא לגיטימיים אשר קשורים למוצאו, דתו, מינו, אמונותיו של העובד וכדומה, במהלך הקבלה לעבודה, לאורך העבודה ובסיומה, המדובר באפלייה האסורה על פי חוק.

לאחרונה התפתחה אף הגנה נוספת מכוח הפסיקה באשר לעובדים הסובלים מהתנכלות תעסוקתית מצד מעסיקיהם, אשר כיום אף הם זכאים לקבלת מענה מביהמ"ש בעת הצורך.

משרדנו מתמחה בייצוג עובדים בתחומים רגישים ומורכבים אלה, על כל רובדיהם וגווניהם ומחזיק בניסיון עשיר ויקר מפז בהיבטים אלו.

שאלות נפוצות

מה הקושי בהוכחת
אפלייה במקום העבודה?

מה מייחד עובדים המועסקים בשירות הציבורי?

האם חוזה עבודה הוא קשיח ולא ניתן לסטות ממנו?

כיצד נקבע האם התקיימו יחסי עובד מעביד?

מה זו תובענה ייצוגית?