מהו אחד השינויים הבולטים שחלו בשנים האחרונות בשוק העבודה?

הדינמיות והגמישות הרבה בשוק העבודה בשנים האחרונות יצרה צורות שונות של העסקה דוגמת פרילנסרים, קבלנים וכדומה, המהווים נתח הולך וגדל בעולם העבודה המודרני.

אולם, במקרים רבים, סממנים רבים בהתקשרות בין הצדדים מלמדים כי הלכה למעשה מתקיימים יחסי עובד מעסיק בין הפרילנסר/הקבלן למעסיק ויש לכך השלכות כבדות משקל על 2 הצדדים להעסקה.

משרדנו הינו בעל מומחיות בהסדרת העסקתם של עובדים אלה מראש וכן בעמידה על זכויותיהם של פרילנסרים במקרים בהם לא הוסדרה העסקתם כדין.

שאלות נפוצות

מה הקושי בהוכחת
אפלייה במקום העבודה?

מה מייחד עובדים המועסקים בשירות הציבורי?

האם חוזה עבודה הוא קשיח ולא ניתן לסטות ממנו?

כיצד נקבע האם התקיימו יחסי עובד מעביד?

מה זו תובענה ייצוגית?