האם ניתן להכיר בפרילנסר כעובד?

הדינמיות והגמישות הרבה בשוק העבודה בשנים האחרונות יצרה צורות שונות של העסקה דוגמת פרילנסרים, קבלנים וכדומה, המהווים נתח הולך וגדל בעולם העבודה המודרני.

אולם, במקרים רבים, סממנים רבים בהתקשרות בין הצדדים מלמדים כי הלכה למעשה מתקיימים יחסי עובד מעסיק בין הפרילנסר למעסיק ולכן יכירו בפרלינסר כעובד בדיעבד.

הפסיקה העדכנית בוחנת פעמים רבות את שווי התמורה הכספית ששולמה בפועל אל מול שווי התנאים להם היה זכאי הפרילנסר לו היה מוכר כעובד מלכתחילה. בנוסף, ניתן פיצוי נפרד גם אם התמורה הכספית היתה גבוהה משווי השכר והזכויות בשל הפגיעה הטמונה באי קבלת מעמד של עובד מלכתחילה.

משרדנו הינו בעל מומחיות  בעמידה על זכויותיהם של פרילנסרים בראי הפסיקה העדכנית.

שאלות נפוצות

מה הקושי בהוכחת
אפלייה במקום העבודה?

מה מייחד עובדים המועסקים בשירות הציבורי?

האם חוזה עבודה הוא קשיח ולא ניתן לסטות ממנו?

כיצד נקבע האם התקיימו יחסי עובד מעביד?

מה זו תובענה ייצוגית?