כיצד עובד/מעסיק ידע מהן זכויותיו וחובותיו במקום העבודה?

תדירות קורה כי עובד פלוני ו/או מעסיק אלמוני, כלל אינם מודעים לזכויותיהם וחובותיהם. לשם כך, מספק משרדנו שירות רציף ומקיף הכולל מתן ייעוץ משפטי שוטף בדבר זכויותיהם וחובותיהם של עובדים ומעסיקים.

סיוע זה מאפשר פעמים רבות למנוע מחלוקות עתידיות ואף לפתור מחלוקות קיימות הצצות חדשות לבקרים במקומות עבודה, ובכך לקדם סביבת עבודה פורה ויעילה לטובת כל הצדדים במקום העבודה.

שאלות נפוצות

מה הקושי בהוכחת
אפלייה במקום העבודה?

מה מייחד עובדים המועסקים בשירות הציבורי?

האם חוזה עבודה הוא קשיח ולא ניתן לסטות ממנו?

כיצד נקבע האם התקיימו יחסי עובד מעביד?

מה זו תובענה ייצוגית?