מה מייחד ייצוג עובדים בשירות הציבורי?

ייצוג עובדים בגופים ציבוריים וסמי-ציבוריים דוגמת משרדי ממשלה, מוסדות אקדמיים ורשויות מקומיות, הינו מורכב במיוחד ומצריך ידע נרחב הן בתחום דיני העבודה, הן בתחום המשפט המנהלי והן בהוראות הסכמים קיבוציים שונים, הוראות התקשי"ר וכדומה.

הליכים אלה  המתאפיינים בדיונים מורכבים המתקיימים פעמים רבות בזמן שהעובד עודנו מועסק בשירות הציבורי, מחייבים ידע וניסיון מקיף בתחום ייחודי זה.

משרדנו מחזיק בניסיון רב בתחום זה ומייצג עובדים בשירות הציבורי על גופיו השונים ומספק את הסיוע המשפטי הדרוש לעובדים אלה, על כל הכרוך בכך.

שאלות נפוצות

מה הקושי בהוכחת
אפלייה במקום העבודה?

מה מייחד עובדים המועסקים בשירות הציבורי?

האם חוזה עבודה הוא קשיח ולא ניתן לסטות ממנו?

כיצד נקבע האם התקיימו יחסי עובד מעביד?

מה זו תובענה ייצוגית?